Interiérové protipožiarne dvere

Interiérové protipožiarne dvere
Interiérové protipožiarne dvere

Interiérové protipožiarne dvere

Hlavnou funkciou protipožiarnych dverí je ochrániť nielen váš majetok či domov, ale hlavne vás, vaše zdravie a život. Práve z tohto dôvodu musia každé protipožiarne dvere, či už exteriérové alebo interiérové, spĺňať dôležité požiarne normy, ktoré požadujú nielen odolnosť dverí voči šíreniu požiaru, ale aj sálaniu tepla či prieniku dymu.

Informácie o požiarnej odolnosti v skratke

Akú odolnosť voči požiaru dvere majú, zistíte pomocou špecifík, ktoré sú pri popise dverí uvádzané. Charakteristika EI určuje ochranu pred šírením tepla a je spojením vlastnosti E ako celistvosti a vlastnosti I ako izolácie. EW zasa popisuje obmedzenie šírenia tepla, pričom ide o spojenie celistvosti E a radiácie W. Typ S poskytuje informáciu o tesnení proti prieniku dymu alebo splodín horenia cez požiarny uzáver.

Dvere môžu odolávať požiaru v rôznych časových dĺžkach, najčastejšie od 30 do 60 minút, v závislosti od použitého materiálu, povrchovej úpravy, vnútornej výplne a typu celkovej konštrukcie.

Protipožiarne dvere vhodné do interiéru

Zásluhou pokroku v technológii dokážu interiérové protipožiarne dvere pôsobiť ako dizajnový prvok a zároveň spĺňať vysoké bezpečnostné nároky. Okrem ochrany pred ohňom, dokážu protipožiarne poskytovať funkciu dymotesnosti alebo dokonca zvukotesnosti, a tak sa svojimi kvalitami plne vyrovnajú akémukoľvek typu interiérových dverí. Vďaka mohutnejšej konštrukcii dokážu protipožiarne interiérové dvere plniť funkciu vchodových dverí do bytu alebo kancelárie.

V dnešnej modernej dobe je možné vyrábať protipožiarne dvere nielen s plnou výplňou, ale aj celosklenené alebo v kombinácii pevný povrch a sklo. Veľmi zaujímavým prvkom sú bezprahové celosklené dvere, ktoré pôsobia dojmom nadčasovosti a interiéru dávajú punc moderného vkusu.

Protipožiarne interiérové dvere tak dokážu vďaka svojej rozmanitosti nahradiť akýkoľvek typ interiérových dverí. Môžete ich využiť na zabezpečenie prechodov medzi kanceláriami, bezpečné uzatvorenie laboratórií alebo dokonca ako bezpečnostné vchodové dvere do bytu.

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo sa od bežného skla líši svojou požiarnou odolnosťou, čo znamená, že pri vypuknutí požiaru zabráni šíreniu plameňov, tepla a dymu po určitú dobu. Takouto vlastnosťou dokáže disponovať vďaka svojmu kvalitnému zloženiu a profesionálnej výrobe.

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere, okno či poklopy spadajú svojou vlastnosťou požiarnej odolnosti do rovnakej kategórie, a to do kategórie protipožiarnych uzáverov. Protipožiarne uzávery sa líšia podľa nasledujúcich vlastností: celistvosť (označovaná písmenom E), hustota tepelného toku (označovaná ako W), teplota na neohrievanej strane ( označenie I ako izolácia) a prechod splodín horenia (označované ako S).

Protipožiarny plný panel

Protipožiarny plný panel

Prívlastok protipožiarny opisuje taký stav produktu, ktorý vás, váše zdravie, život alebo majetok dokonale ochráni v čase požiaru. Za plný panel považujeme taký výrobok, ktorý je na povrchu jednoliaty, a teda nie je kombináciou dvoch alebo viacerých rôznych materiálov, napríklad skla a protipožiarneho panelu.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu