Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne
Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Protipožiarne dvere vás spoľahlivo ochránia pred požiarom, tokom tepla a dymom. Vďaka inovatívnym technológiám je dnes možné použiť protipožiarne dvere aj ako interiérové, a to napríklad na uzatváranie prechodov medzi kanceláriami, v nemocniciach, laboratóriách alebo vo vašich domovoch.

Protipožiarneho sklo a plnej výpln

Protipožiarne dvere s plnou výplňou pôsobia celistvo a spĺňajú dokonale svoju funkčnosť. V menších priestoroch však môžu pôsobiť ťažkopádne. Hoci v minulosti mohla byť kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne považovaná za atypickú, dnes je už na trhu dostupná a zákazníkmi veľmi preferovaná.

Jedným z dôvodov prečo zvoliť práve takúto kombináciu je fakt, že protipožiarne interiérové dvere budú vďaka kombinácii protipožiarneho skla a plnej výplne pôsobiť atraktívnejšie a hlavne svetlejšie. Vďaka tomu i okolité priestory budú budiť dojem otvorenosti, vzdušnosti a opticky sa zväčšia.

Zásluhou použitia oboch materiálov dokážete z dverí vyčariť luxusný dizajnový doplnok, prípadne ich zladiť s ostatnými typmi použitých dverí v budove.

Funkčnosť kombinácie sklo a plná výplň

Protipožiarne dvere v kombinácii protipožiarne sklo a plná výplň musia tak ako všetky protipožiarne typy dverí spĺňať vysoké bezpečnostné nároky a dôležité požiarne normy.

Každé protipožiarne dvere majú vo svojom popise špecifiká, ktoré určujú do akej miery sú odolné voči požiaru, tepelnému toku či dymu. Charakteristika EI určuje ochranu pred šírením tepla a je spojením vlastnosti E ako celistvosti a vlastnosti I ako izolácie. EW zasa popisuje obmedzenie šírenia tepla, pričom ide o spojenie celistvosti E a radiácie W. Typ S poskytuje informáciu o tesnení proti prieniku dymu alebo splodín horenia cez požiarny uzáver.

Dvere môžu odolávať požiaru v rôznych časových dĺžkach, najčastejšie od 30 do 60 minút, a to v závislosti od použitého materiálu, povrchovej úpravy, vnútornej výplne a typu celkovej konštrukcie.

Kombinované protipožiarne dvere rovnako funkčné ako jednoliate

Pokiaľ by vás trápilo, či budú dvere kombinované z protipožiarneho skla a plnej výplne rovnako bezpečné, ako dvere z jedného materiálu, nemusíte sa báť. Všetky dvere prechádzajú náročnými protipožiarnymi testami a len vďaka splneniu podmienok a noriem môžu byť označené za protipožiarne.

 

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere, okno či poklopy spadajú svojou vlastnosťou požiarnej odolnosti do rovnakej kategórie, a to do kategórie protipožiarnych uzáverov. Protipožiarne uzávery sa líšia podľa nasledujúcich vlastností: celistvosť (označovaná písmenom E), hustota tepelného toku (označovaná ako W), teplota na neohrievanej strane ( označenie I ako izolácia) a prechod splodín horenia (označované ako S).

Bezprahové protipožiarne dvere

Bezprahové protipožiarne dvere

Bezprahové alebo inak nazývané „posuvné“ dvere sú výbornou interiérovou voľbou nielen kvôli nadčasovému dizajnu, ale hlavne kvôli jednoduchému a bezpečnému presúvaniu sa osôb z miestnosti do miestnosti.

Označenie EI60

PROTIPOŽIARNE Označenie EI60

Označenie EI60 podobne ako označenie EI30 označuje typ protipožiarnych dverí, okien, prípadne skiel. Pri protipožiarnych produktoch je vždy uvádzaná protipožiarna kategória, ktorá je označená požiarnou odolnosťou meranou v minútach.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu