Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové
Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Úlohou protipožiarnych dverí je ochrániť váš domov, firmu, majetok, zdravie a najmä ľudský život počas požiaru čo najdlhšiu možnú dobu. Aký dlhý časový interval vás dokážu dvere ochrániť závisí od kvality a typu integrovaných izolačných vlastností, a teda od stupňa požiarnej odolnosti samotných dverí.

Ak bežným protipožiarnym dverám pridáte panikové kovanie, vzniknú protipožiarne panikové dvere, ktoré zabezpečia rýchly a bezproblémový únik z budovy alebo miestnosti počas požiaru a dokážu zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu aspoň na určitý čas.

Kde je potrebné použiť panikové protipožiarne dvere?

Panikové kovania je vhodné použiť na dvere umiestnené vo východoch, kde je potrebné zabezpečiť z priestorov jednoduchý, rýchly a bezpečný únik v prípade, že nastane „paniková“ situácia akou je napríklad požiar. Ideálnym umiestnením sú únikové alebo núdzové východy z výrobných hál, kancelárií, nemocníc, úradov alebo budov s väčším počtom obyvateľov.

Panikové požiarne dvere je priam nutnosťou použiť na všetkých východoch z budov a iných priestorov, v ktorých sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí alebo zvierat. V prípade panikovej situácie dokážu vďaka jednoduchému systému otvárania, zatlačením na madlo v smere úniku alebo šikmo zhora nadol, dvere otvoriť i menej telesne zdatní jedinci. Dvere je možné otvoriť dokonca i keď sú zvonka zamknuté.

Dôležité je zabezpečiť týmto typom dverí východy z budov, kde sa pohybujú deti, seniori alebo ľudia duševne či telesne postihnutí.

Aké typy použitia poznáme?

Panikové kovanie môže zaisťovať dverné krídlo v jednom, dvoch alebo troch bodoch. Panikové kovanie je možné upevniť na jednokrídlové aj na dvojkrídlové dvere. Na jednokrídlové dvere sa s najväčšou obľubou používa dvojbodové panikové kovanie.

Použiť sa môžu na pravé i na ľavé typy dverí.

Bezprahové protipožiarne dvere

Bezprahové protipožiarne dvere

Bezprahové alebo inak nazývané „posuvné“ dvere sú výbornou interiérovou voľbou nielen kvôli nadčasovému dizajnu, ale hlavne kvôli jednoduchému a bezpečnému presúvaniu sa osôb z miestnosti do miestnosti.

Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Protipožiarne dvere vás spoľahlivo ochránia pred požiarom, tokom tepla a dymom. Vďaka inovatívnym technológiám je dnes možné použiť protipožiarne dvere aj ako interiérové, a to napríklad na uzatváranie prechodov medzi kanceláriami, v nemocniciach, laboratóriách alebo vo vašich domovoch.

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo sa od bežného skla líši svojou požiarnou odolnosťou, čo znamená, že pri vypuknutí požiaru zabráni šíreniu plameňov, tepla a dymu po určitú dobu. Takouto vlastnosťou dokáže disponovať vďaka svojmu kvalitnému zloženiu a profesionálnej výrobe.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu