Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové
Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Úlohou protipožiarnych dverí je ochrániť váš domov, firmu, majetok, zdravie a najmä ľudský život počas požiaru čo najdlhšiu možnú dobu. Aký dlhý časový interval vás dokážu dvere ochrániť závisí od kvality a typu integrovaných izolačných vlastností, a teda od stupňa požiarnej odolnosti samotných dverí.

Ak bežným protipožiarnym dverám pridáte panikové kovanie, vzniknú protipožiarne panikové dvere, ktoré zabezpečia rýchly a bezproblémový únik z budovy alebo miestnosti počas požiaru a dokážu zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu aspoň na určitý čas.

Kde je potrebné použiť panikové protipožiarne dvere?

Panikové kovania je vhodné použiť na dvere umiestnené vo východoch, kde je potrebné zabezpečiť z priestorov jednoduchý, rýchly a bezpečný únik v prípade, že nastane „paniková“ situácia akou je napríklad požiar. Ideálnym umiestnením sú únikové alebo núdzové východy z výrobných hál, kancelárií, nemocníc, úradov alebo budov s väčším počtom obyvateľov.

Panikové požiarne dvere je priam nutnosťou použiť na všetkých východoch z budov a iných priestorov, v ktorých sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí alebo zvierat. V prípade panikovej situácie dokážu vďaka jednoduchému systému otvárania, zatlačením na madlo v smere úniku alebo šikmo zhora nadol, dvere otvoriť i menej telesne zdatní jedinci. Dvere je možné otvoriť dokonca i keď sú zvonka zamknuté.

Dôležité je zabezpečiť týmto typom dverí východy z budov, kde sa pohybujú deti, seniori alebo ľudia duševne či telesne postihnutí.

Aké typy použitia poznáme?

Panikové kovanie môže zaisťovať dverné krídlo v jednom, dvoch alebo troch bodoch. Panikové kovanie je možné upevniť na jednokrídlové aj na dvojkrídlové dvere. Na jednokrídlové dvere sa s najväčšou obľubou používa dvojbodové panikové kovanie.

Použiť sa môžu na pravé i na ľavé typy dverí.

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere, okno či poklopy spadajú svojou vlastnosťou požiarnej odolnosti do rovnakej kategórie, a to do kategórie protipožiarnych uzáverov. Protipožiarne uzávery sa líšia podľa nasledujúcich vlastností: celistvosť (označovaná písmenom E), hustota tepelného toku (označovaná ako W), teplota na neohrievanej strane ( označenie I ako izolácia) a prechod splodín horenia (označované ako S).

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo sa od bežného skla líši svojou požiarnou odolnosťou, čo znamená, že pri vypuknutí požiaru zabráni šíreniu plameňov, tepla a dymu po určitú dobu. Takouto vlastnosťou dokáže disponovať vďaka svojmu kvalitnému zloženiu a profesionálnej výrobe.

Označenie EI60

PROTIPOŽIARNE Označenie EI60

Označenie EI60 podobne ako označenie EI30 označuje typ protipožiarnych dverí, okien, prípadne skiel. Pri protipožiarnych produktoch je vždy uvádzaná protipožiarna kategória, ktorá je označená požiarnou odolnosťou meranou v minútach.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu