Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere cena
Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere cena 

Protipožiarne dvere, okno či poklopy spadajú svojou vlastnosťou požiarnej odolnosti do rovnakej kategórie, a to do kategórie protipožiarnych uzáverov.

Protipožiarne uzávery sa líšia podľa nasledujúcich vlastností: celistvosť (označovaná písmenom E), hustota tepelného toku (označovaná ako W), teplota na neohrievanej strane ( označenie I ako izolácia) a prechod splodín horenia (označované ako S).

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo je špeciálne sklo, ktoré má preukázateľnú schopnosť ochrany proti požiaru, ktorá bola potvrdená počas testu požiarnej odolnosti. Vo všeobecnosti teda protipožiarne sklo pôsobí ako prekážka na zabránenie šírenia ohňa a dymu v prípade, že nastane požiar.

Protipožiarne sklo musí spĺňať normy, ktoré overujú jeho požiarnu odolnosť a tieto normy sú vyjadrené pomocou viacerých parametrov – R, E, W, I. Vlastnosť R opisuje stabilitu, ktorá zisťuje či nepríde ku porušeniu skla. Ďalšia vlastnosť je požiarna celistvosť, ktorá hovorí o dobe, počas ktorej bude sklo odolávať voči prechodu plameňov na stranu nevystavenú požiaru. W znamená obmedzenie sálania na chránenú stranu. I znamená tepelnú izoláciu, a teda označenie intervalu počas ktorého zostáva nárast teploty skla na chránenej strane nižší ako 140°C.

Prečo je cenový rozdiel medzi protipožiarnym sklom a protipožiarnymi dverami?

Rozdiel má celkom logický dôvod. Protipožiarne dvere nepozostávajú iba zo skla, ale, ak práve nie sú celosklenené, tak obsahujú ďalšie povrchové materiály, ako napríklad hliník, ktoré musia tiež mať ohňovzdorný charakter. Ďalšou zložkou je výplň komôr protipožiarnou hmotou, ktorá musí byť nielen kvalitná, ale musí tiež mať vysokú požiarnu odolnosť. Dvere môžu byť plné, kombinované alebo presklené a ako výplň dverí môže byť tiež použité protipožiarne sklo.

Práve protipožiarne sklo predstavuje iba časť celého protipožiarneho uzáveru. Iba v kombinácii so špeciálnym rámom dokáže sklo pôsobiť ako skutočný ohňovzdorný prvok, sklo musí byť ešte špeciálne osadené do rámu dverí.

A to je vlastne samotný dôvod prečo je jeho cena nižšia ako cena celých protipožiarnych dverí. Dvere obsahujú nielen viac materiálu a ohňovzdorné kovanie, ale aj zložitejší protipožiarny mechanizmus a výplň s vysokou požiarnou odolnosťou.

 

Protipožiarny plný panel

Protipožiarny plný panel

Prívlastok protipožiarny opisuje taký stav produktu, ktorý vás, váše zdravie, život alebo majetok dokonale ochráni v čase požiaru. Za plný panel považujeme taký výrobok, ktorý je na povrchu jednoliaty, a teda nie je kombináciou dvoch alebo viacerých rôznych materiálov, napríklad skla a protipožiarneho panelu.

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo sa od bežného skla líši svojou požiarnou odolnosťou, čo znamená, že pri vypuknutí požiaru zabráni šíreniu plameňov, tepla a dymu po určitú dobu. Takouto vlastnosťou dokáže disponovať vďaka svojmu kvalitnému zloženiu a profesionálnej výrobe.

Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Protipožiarne dvere vás spoľahlivo ochránia pred požiarom, tokom tepla a dymom. Vďaka inovatívnym technológiám je dnes možné použiť protipožiarne dvere aj ako interiérové, a to napríklad na uzatváranie prechodov medzi kanceláriami, v nemocniciach, laboratóriách alebo vo vašich domovoch.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu