PROTIPOŽIARNE Označenie EI60

Označenie EI60
Označenie EI60

Označenie EI60

Označenie EI60 podobne ako označenie EI30 označuje typ protipožiarnych dverí, okien, prípadne skiel. Pri protipožiarnych produktoch je vždy uvádzaná protipožiarna kategória, ktorá je označená požiarnou odolnosťou meranou v minútach.

Informácie o protipožiarnej kategórii, do ktorej vybraný typ dverí spadá nájdete v technickej dokumentácii dverí alebo okien.

Požiarne uzávery

Výplne otvorov, ktorých primárnou funkciou je zabrániť šíreniu požiaru, nazývame požiarne uzávery. Problematika požiarnych uzáverov je zakotvená v platnej legislatíve a podľa vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. pod toto označenie spadajú požiarne dvere, požiarne okná, požiarne poklopy, požiarne klapky a tiež požiarne uzávery otvorov dopravníkových systémov. Jednotlivé uzávery sa delia do týchto kategórií podľa vyhotovenia a účelu použitia.

Požiarne uzávery sa podľa vyhlášky členia označením na typ EI, EW a S, a to v závislosti od schopnosti odolávať šíreniu tepla alebo prieniku dymu cez uzáver.

Typ označený ako EI bráni šíreniu tepla a je spojením vlastnosti E ako celistvosti a vlastnosti I ako izolácie. EW zasa popisuje obmedzenie šírenia tepla, pričom ide o spojenie celistvosti E a radiácie W. Typ S poskytuje informáciu o tesnení proti prieniku dymu alebo splodín horenia cez požiarny uzáver.

Pri každom type uzáveru je rozhodujúca iná vlastnosť. Pri požiarnom uzávere typu EI je rozhodujúci vzrast teploty na strane odvrátenej od ohňa. Zato pri požiarnom uzávere typu EW je rozhodujúca veľkosť hustoty tepelného toku zo strany odvrátenej od ohňa. A nakoniec pri požiarnom uzávere typu S je rozhodujúce množstvo vzduchu prechádzajúce škárami.

Časť označenia EI60 teda hovorí o schopnosti brániť šíreniu požiaru.

Čo znamená 60?

Tak isto ako pri označení EI30, číslo 60 označuje dobu, počas ktorej by ste mali byť za dverami s charakteristikou EI60 v bezpečí pred požiarom, a teda dobu 60 minút.

 

Rôzne stavebné materiály sú schopné odolávať požiaru po rôznu dobu. Pokiaľ má požiarny uzáver označenie s dlhším časovým úsekom ochrany pred požiarom, znamená to, že bol rozhodne použitý iný typ stavebného materiálu ako pri EI36 alebo EI30. Takisto je veľký predpoklad, že použitý stavebný materiál bude mať aj vyššiu kvalitu a celkovú odolnosť.

 

 

 

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo sa od bežného skla líši svojou požiarnou odolnosťou, čo znamená, že pri vypuknutí požiaru zabráni šíreniu plameňov, tepla a dymu po určitú dobu. Takouto vlastnosťou dokáže disponovať vďaka svojmu kvalitnému zloženiu a profesionálnej výrobe.

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere, okno či poklopy spadajú svojou vlastnosťou požiarnej odolnosti do rovnakej kategórie, a to do kategórie protipožiarnych uzáverov. Protipožiarne uzávery sa líšia podľa nasledujúcich vlastností: celistvosť (označovaná písmenom E), hustota tepelného toku (označovaná ako W), teplota na neohrievanej strane ( označenie I ako izolácia) a prechod splodín horenia (označované ako S).

Interiérové protipožiarne dvere

Interiérové protipožiarne dvere

Hlavnou funkciou protipožiarnych dverí je ochrániť nielen váš majetok či domov, ale hlavne vás, vaše zdravie a život. Práve z tohto dôvodu musia každé protipožiarne dvere, či už exteriérové alebo interiérové, spĺňať dôležité požiarne normy, ktoré požadujú nielen odolnosť dverí voči šíreniu požiaru, ale aj sálaniu tepla či prieniku dymu.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu