Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo
Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo

Protipožiarne sklo sa od bežného skla líši svojou požiarnou odolnosťou, čo znamená, že pri vypuknutí požiaru zabráni šíreniu plameňov, tepla a dymu po určitú dobu. Takouto vlastnosťou dokáže disponovať vďaka svojmu kvalitnému zloženiu a profesionálnej výrobe.

Výroba protipožiarnych skiel?

Aby sklo mohlo disponovať prívlastkom protipožiarne, musí prejsť viacerými testami na požiarnu odolnosť a spĺňať požadované kritériá podľa predpísanej národnej normy.

Pri výrobe protipožiarneho skla sa spojí niekoľko vrstiev tvrdeného alebo bezpečnostného skla do jednej súvislej, jednoliatej plochy. Tým sa zabezpečí nielen protipožiarna ochrana, ale aj bezpečnostná odolnosť. Hrúbka protipožiarneho skla závisí od požadovanej triedy odolnosti voči požiaru.

Čo určuje protipožiarnu odolnosť skla?

Na opis celkovej požiarnej odolnosti skla sa používajú viaceré označenia.

R znamená stabilitu, a teda vlastnosť, ktorá zabraňuje porušeniu skla počas požiaru. E, podobne ako u protipožiarnych dverí, opisuje celistvosť, a teda schopnosť zabrániť prechodu plameňov a dymu cez sklo. W označuje obmedzenie sálania tepla cez sklo počas požiaru. I znamená izoláciu voči zvýšeniu teploty na chránenej strane nad určitú hodnotu.

Číselné označenie hovorí o časovej dĺžke odolnosti voči požiaru. Tá sa môže pohybovať v rozmedzí od 15 do 180 minút.

Kde sa dá protipožiarne sklo použiť?

Protipožiarne sklo je možné použiť všade tam, kde je potrebná ochrana pred prípadným požiarom alebo je vyžadovaná protipožiarna odolnosť.

Protipožiarne sklá dostanete v čírom alebo nepriehľadnom prevedení a je možné ich použiť ako v interiéroch tak aj exteriéroch stavieb. Môžu tvoriť časť dverí prípadne celé dvere (napríklad posuvné), výplň okien, zložky fasád alebo presklené deliace steny.

 

 

Protipožiarny plný panel

Protipožiarny plný panel

Prívlastok protipožiarny opisuje taký stav produktu, ktorý vás, váše zdravie, život alebo majetok dokonale ochráni v čase požiaru. Za plný panel považujeme taký výrobok, ktorý je na povrchu jednoliaty, a teda nie je kombináciou dvoch alebo viacerých rôznych materiálov, napríklad skla a protipožiarneho panelu.

Interiérové protipožiarne dvere

Interiérové protipožiarne dvere

Hlavnou funkciou protipožiarnych dverí je ochrániť nielen váš majetok či domov, ale hlavne vás, vaše zdravie a život. Práve z tohto dôvodu musia každé protipožiarne dvere, či už exteriérové alebo interiérové, spĺňať dôležité požiarne normy, ktoré požadujú nielen odolnosť dverí voči šíreniu požiaru, ale aj sálaniu tepla či prieniku dymu.

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere cena

Protipožiarne dvere, okno či poklopy spadajú svojou vlastnosťou požiarnej odolnosti do rovnakej kategórie, a to do kategórie protipožiarnych uzáverov. Protipožiarne uzávery sa líšia podľa nasledujúcich vlastností: celistvosť (označovaná písmenom E), hustota tepelného toku (označovaná ako W), teplota na neohrievanej strane ( označenie I ako izolácia) a prechod splodín horenia (označované ako S).

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu