Protipožiarny plný panel

Protipožiarny plný panel
Protipožiarny plný panel

PROTIPOŽIARNY PLNÝ PANEL 

Prívlastok protipožiarny opisuje taký stav produktu, ktorý vás, váše zdravie, život alebo majetok dokonale ochráni v čase požiaru. Za plný panel považujeme taký výrobok, ktorý je na povrchu jednoliaty, a teda nie je kombináciou dvoch alebo viacerých rôznych materiálov, napríklad skla a protipožiarneho panelu.

Kedy použiť protipožiarny plný panel?

Najpreferovanejšie použitie protipožiarnych plných panelov je na exteriérové účely. Používajú sa pre uzatvorenie východov z výrobných hál a komplexov, tovární, na zabezpečenie a oddelenie kotolní od zbytku budovy.

Plné panely sú stabilné, pevné a vysoko odolné voči nárazom či iným možným poškodeniam. Ich odolnosť sa líši podľa typu povrchu a vnútornej výplne.

Protipožiarne charakteristiky plného panelu hovoria o tom, aký odolný je voči prieniku požiaru, tepla, tepelného toku a dymu do chránených priestorov.

Typ označený ako EI bráni šíreniu tepla a je spojením vlastnosti E ako celistvosti a vlastnosti I ako izolácie. EW zasa popisuje obmedzenie šírenia tepla, pričom ide o spojenie celistvosti E a radiácie W. Typ S poskytuje informáciu o tesnení proti prieniku dymu alebo splodín horenia cez požiarny uzáver.

Je plný panel odolnejší ako protipožiarne sklo?

Áno i nie. Všetko závisí od kritérií, ktoré oba elementy spĺňajú. Rovnako ako plný panel, i protipožiarne sklo musí spĺňať protipožiarne normy, ktoré sú pri skle doplnené o rozmer R, ktorý hovorí o stabilite, a teda o tom do akej miery je sklo odolné voči porušeniu počas požiaru.

V prípade, že je potrebné dokonale zabezpečiť miestnosť pred prienikom tepla a dymu z miestnosti, môžete použiť rovnako dobre protipožiarne sklo ako aj plný panel. Jedinou výhodou protipožiarneho skla je možnosť vidieť do miestnosti, čo však plný panel dokáže vyvážiť lepšou cenovou kalkuláciou.

Označenie EI60

PROTIPOŽIARNE Označenie EI60

Označenie EI60 podobne ako označenie EI30 označuje typ protipožiarnych dverí, okien, prípadne skiel. Pri protipožiarnych produktoch je vždy uvádzaná protipožiarna kategória, ktorá je označená požiarnou odolnosťou meranou v minútach.

Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Kombinácia protipožiarneho skla a plnej výplne

Protipožiarne dvere vás spoľahlivo ochránia pred požiarom, tokom tepla a dymom. Vďaka inovatívnym technológiám je dnes možné použiť protipožiarne dvere aj ako interiérové, a to napríklad na uzatváranie prechodov medzi kanceláriami, v nemocniciach, laboratóriách alebo vo vašich domovoch.

Interiérové protipožiarne dvere

Interiérové protipožiarne dvere

Hlavnou funkciou protipožiarnych dverí je ochrániť nielen váš majetok či domov, ale hlavne vás, vaše zdravie a život. Práve z tohto dôvodu musia každé protipožiarne dvere, či už exteriérové alebo interiérové, spĺňať dôležité požiarne normy, ktoré požadujú nielen odolnosť dverí voči šíreniu požiaru, ale aj sálaniu tepla či prieniku dymu.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu