Protipožiarny plný panel

Protipožiarny plný panel
Protipožiarny plný panel

PROTIPOŽIARNY PLNÝ PANEL 

Prívlastok protipožiarny opisuje taký stav produktu, ktorý vás, váše zdravie, život alebo majetok dokonale ochráni v čase požiaru. Za plný panel považujeme taký výrobok, ktorý je na povrchu jednoliaty, a teda nie je kombináciou dvoch alebo viacerých rôznych materiálov, napríklad skla a protipožiarneho panelu.

Kedy použiť protipožiarny plný panel?

Najpreferovanejšie použitie protipožiarnych plných panelov je na exteriérové účely. Používajú sa pre uzatvorenie východov z výrobných hál a komplexov, tovární, na zabezpečenie a oddelenie kotolní od zbytku budovy.

Plné panely sú stabilné, pevné a vysoko odolné voči nárazom či iným možným poškodeniam. Ich odolnosť sa líši podľa typu povrchu a vnútornej výplne.

Protipožiarne charakteristiky plného panelu hovoria o tom, aký odolný je voči prieniku požiaru, tepla, tepelného toku a dymu do chránených priestorov.

Typ označený ako EI bráni šíreniu tepla a je spojením vlastnosti E ako celistvosti a vlastnosti I ako izolácie. EW zasa popisuje obmedzenie šírenia tepla, pričom ide o spojenie celistvosti E a radiácie W. Typ S poskytuje informáciu o tesnení proti prieniku dymu alebo splodín horenia cez požiarny uzáver.

Je plný panel odolnejší ako protipožiarne sklo?

Áno i nie. Všetko závisí od kritérií, ktoré oba elementy spĺňajú. Rovnako ako plný panel, i protipožiarne sklo musí spĺňať protipožiarne normy, ktoré sú pri skle doplnené o rozmer R, ktorý hovorí o stabilite, a teda o tom do akej miery je sklo odolné voči porušeniu počas požiaru.

V prípade, že je potrebné dokonale zabezpečiť miestnosť pred prienikom tepla a dymu z miestnosti, môžete použiť rovnako dobre protipožiarne sklo ako aj plný panel. Jedinou výhodou protipožiarneho skla je možnosť vidieť do miestnosti, čo však plný panel dokáže vyvážiť lepšou cenovou kalkuláciou.

OZNAČENIE EI30

PROTIPOŽIARNE OZNAČENIE EI30

Už ste niekedy videli pri špecifikácií vlastností dverí alebo okien označenie EI30, ale vôbec netušíte čo to znamená? Na začiatok vám prezradíme, že toto označenie nájdete iba pri dverách a sklách, ktoré disponujú protipožiarnou vlastnosťou.

Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Môžu byť protipožiarne dvere aj panikové

Úlohou protipožiarnych dverí je ochrániť váš domov, firmu, majetok, zdravie a najmä ľudský život počas požiaru čo najdlhšiu možnú dobu. Aký dlhý časový interval vás dokážu dvere ochrániť závisí od kvality a typu integrovaných izolačných vlastností, a teda od stupňa požiarnej odolnosti samotných dverí.

Bezprahové protipožiarne dvere

Bezprahové protipožiarne dvere

Bezprahové alebo inak nazývané „posuvné“ dvere sú výbornou interiérovou voľbou nielen kvôli nadčasovému dizajnu, ale hlavne kvôli jednoduchému a bezpečnému presúvaniu sa osôb z miestnosti do miestnosti.

Pomôžeme Vám?
Prosím čakajte...
Nahrávám súbory na server (0/0)
Posielam správu